Tag Archives: dđiện thoại giá gốc

Samsung S3550 Shark3

Samsung S3550 Shark3 tính năng mẫu

Các tính năng mô hình a cổ điển look of the thanh trượt, which is thấy in many other sản phẩm of this công ty. Phía trước of the thiết bị is đen in màu. Thiết kế quan tâm of this điện thoại chủ yếu from the đuôi, which is thiết kế to look like that of a kim loại on it is mô hình thú vị. Samsung is đặc biệt tốt chủ làm of these tấm, which are the first to hiển thị the dòng of Công ty thiết bị diva and now are trình bày ở đây. Người sử dụng will cảm thấy hoàn toàn that it is a vỏ kim loại on the back of the thiết bị but this is not the khi.

Người dùng tìm kiếm:

  • yhs-004
  • the gioi di dong sam sung
  • viên ngọc quý của đồng
  • Gia Sam sung S4
  • thoi gioi di dong samsung